Timplan för Högre textil hantverksutbildning, 2 år

Läsåret består av 40 veckor med 800 klocktimmar.

Ämne

Åk 1

   Åk 2

Formlära   168   200
Bindningslära   52   52
Vävning   340   48
Konstsömnad   80   40
Vävning alt. konstsömnad     272
Textila material/Spinning/Färgning   20   16
Ekonomi   52   48
Textilhistoria   28   24
Enskilt projekt   60   
Examensarbete      100
Summa timmar   800   800