Timplan för Textilhantverk: Basår

Läsåret består av 40 veckor med 800 klocktimmar.

Ämne

Timmar

Formlära   160
Bindningslära   52
Vävning   328
Konstsömnad   124
Textila material/Spinning/Färgning   48
Textilhistoria   28
Enskilt projekt   60
Summa timmar   800